otrdiena, augusts 10

Čing Čong Trumpis

Čing Čong Trumpis (Karšu spele, balstita uz patiesiem notikumiem)

清丛王牌
Ar vienu karšu kavu labi pietiek lidz 5iem speletajiem, labi ir sakot ar 3, bet noteikti nebutu ieteicams spelet mazak ka diviem, jo savadak speles defekta del, nav iespejams uzvaret.
Sakuma katram speletajam tiek izdalitas 3 uz leju verstas (aizklatas) kartis, kuras atrodas uz galda vai govs vedera (atkariba no ta, kur notiek spele). Uz šim kartim tiek uzliktas uz katras pa uz augšu verstai kartij (kopa atkal 3) un 3 kartis katram speletajam rokas, kuras citiem nerada. Atlikušas kartis novieto nemamo karšu cupina.
Speles merkis ir atbrivoties no visam kartim, kas ir roka un uz galda un nepacelt jaunas lidz bridim, kad spele ir palicis tikai viens speletajs ar kartim.
Sakuma veicot izlozi uz akmens-škere-papirits vai labak - Rock-Paper-Scissors-Lizard-Spock (visit link) nosaka pirma gajiena veiceju.
Pirma gajiena veicejs noliek pirmo karti un spele turpinas tada virziena, kada atrodas otras vietas ieguvejs sakuma izloze.
Karšu nozime.
2 - trumpis, drikst likt uz jebkuras karts, nakamajam jaliek karts, kas lielaka par 2.
4 - caurspidiga karts, drikst likt uz jebkuras karts, nakama gajiena veicejs liek karti ar tadu vertibu, kadu prasa karts, kas ir pirms 4 (piemeram ja zem 4 ir 6, tad liek 6, 2 vai augstaku par 6)
5 - klusešanas karts. Ja uz galda atrodas viens 5 tad visi kluse lidz bridim, kamer tiek uzlikts vel viens 5 vai tiek novakta cupina. Ja uz galda atrodas tris 5 - kluse, ja cetri -nekluse. Ja kads ierunajas pec 5 nolikšanas, tas nem augša cupinu, kas ir uz galda.
7 - drikst likt uz jebkuras karts, kad uzlikts viens vai tris 7 pec kartas nakamajam ir jaliek karts ar vertibu mazaku par 7. Ja divas tad jaliek lielaku par 7.
8 - Čing Čong karts un speles galvena karts. Liekot uz galda 8 licejam ir jasaka "Čing Čong ". ja tiek likti divi 8nieki tad Čing Čong saka cilveks pirms liceja, ja tris 8nieki, tad cilveks, kas ir pirms cilveka, kas ir pirms liceja. Ja attiecigais cilveks nepaspej pateikt Čing Čong pirms nakama gajiena veicejs uzliek savu karti (kurai jabut lielakai par 8, vai tam jabut 2niekam vai 7niekam) vinš pacel cupinu. Ja jebkura speles bridi kopš pirmo karšu pacelšanas kads pasaka Čing Čong , kad vinam tas nav jasaka, vinš pacel visu cupinu.
Ercena 9 - apmaina vietam 2 speletaju redzamas kartis, reize ari apmainot vinu vardus/ iesaukas (par iesaukam sikak pie ercena duža)
10 - Drikst likt uz jebkuras karts iznemot viena vai tris 7niekiem, automatiski aizsuta visu cupinu uz naves kambari (noliek nostak)
Ercena A (vertiba lielaka par kungu, nestrada ka 1) - Licejs drikst dot jebkuram speletajam iesauku, kura vinam saglabajas lidz konkretas partijas beigam, ja netiek mainita. Katrs, kurš uzruna šo cilveku nepareiza varda tiek apveltits ar cupinas pacelšanu.
Gajieni notiek jau iepriekš minetaja seciba, no sakuma speletajs drikst izmantot tikai kartis kas ir roka, liekot tadu karti kadu drikst likt nemot vera iepriekšejas karts magiju. Ja iepriekšejai kartij nav nekadas magijas spejas, tad jaliek karts, kas ir tada paša vertiba vai augstaka. ja uz rokas nav karts, kas atbilstu šiem noteikumiem, nem vienu karti no nemamo karšu cupinas, ja nevar uzlikt ari šo karti, tad nem augša visu cupinu. Kad uz rokam beidzas kartis, izmanto redzamas 3, kas noliktas uz virsmas, nenemot visas reize roka. Ja pacel un nevar nolikt, patur roka. Kad beigušas atklatas kartis, tad izmanto uz galda atlikušas, aizklatas kartis, kuras sava gajiena nem pa vienai minot un cerot, ka bus deriga, ja nevar izlietot patur roka. Aizklatajam nevar pieklut kamer ir kaut viena atklata karts. Aizklatas nevar izmantot kamer roka ir kaut viena karts.
Uz speles galda, ka jau var noprast sava gajiena drikst likt ari vairakas vienadas kartis.
Ja uz galda cupina atrodas 4 vienadas kartis pec kartas (vienalga vai licis viens cilveks vai 4 pec kartas katrs pa piem. 3niekam) cupina dodas uz naves kambari.
Kad tiek nodzesta cupina, iet velreiz tas kurš lika pedejo karti. Kad kads pacel cupinu, iet tas, kurš atrodas rinda pirms ta, kurš pacela kartis.
Ja Nemamo karšu cupina vairs nav kartis, tad kartis no naves kambara samaisa un noliek jaunu nemamo cupinu.

Speletajs kuram pirmajam beidzas kartis sak slavinašanu - t.i. nosaucot varda/iesauka cilveku, kurš liek karti (tadejadi slavina vina eksistenci). Ja slavinatajs ir parak lens un ir apgajis vesels aplis bez slavinašanas, vinš pacel cupinu. Ja slavinatajs slavina nepareizi, vinš pacel cupinu. Kad nakamajam speletajam beidzas kartis vinš parnem slavinašanu un pirmais slavinatajs tad var atpusties no slavinašanas, tacu, ja šis otrais, piemeram, uzraujas uz Čing Čong , iepriekšejais slavinatajs atkal atgriežas amata.
Speletaji kuri nolikuši kartis var atkal pacelt šadas situacijas: nepareizi slavin, runa kad ir 5nieka magija, nesaka cing cong, kad jasaka vai saka Čing Čong , kad nav jasaka. Ja, karšu beigšanas neatbrivo no 5 un 8 magijas, ka ari iesauku magijas un citam magijam, kas var ietekmet. Speletajam kas nolicis visas kartis nevar piešut atklatas kartis ar ercena 9. Ar ercena 9 vienmer maina visas kartis, kas ir atklatas, piemeram Šmitam ir 3 atklatas un Ivss_xx neviena, es uzliekot ercena 9 izdaru ta ka Ivss_xx ir 3 atklatas kartis un Šmitam neviena, tacu nevar dalu karšu atstat kkur citur. Neaizmirst ka mainas ari iesaukas.
Pedejais speletajs, kurš paliek ar kartim rokas ir ķīnietis.

5 komentāri: